Aktualności

20.02.2023 - Pomoc charytatywno-humanitarna a ofiary wojny - relacja z konferencji

W ramach działalności Centrum Edukacji Międzypokoleniowej Fundacji „Solidarni” im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie w dniu 19 lutego 2023 r. odbył się drugi wykład z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej. Prelegentem był Ks. Prof. ucz. dr hab. Janusz Mierzwa z Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, który w swoim całodniowym wystąpieniu zwracał uwagę słuchaczy na rolę i znaczenie wartości chrześcijańskich, które przez wieki kształtowały Polaków do gotowości niesienia pomocy ofiarom różnych kataklizmów, a zwłaszcza uchodźcom i ofiarom wojennym...

21.01.2023 - Inauguracja działalności Katolickiego Uniwersytetu Ludzi Pracy

Św. Jan Paweł II podczas spotkania ze społecznością akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w 1987 r. powiedział m.in.: „Universitas – to miejsce, przestrzeń i czas w których poszukuje się prawdy” [KUL, Lublin, 9.06.1987]. Fundacja „Solidarni” im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie tworzy właśnie takie miejsce, taką przestrzeń i taki czas dla różnych inicjatyw realizowanych w powstającym Centrum Edukacji Międzypokoleniowej. W nowo powstałej świątyni parafialnej p.w. Ks. Jerzego Popiełuszki wygospodarowano i przeznaczono na ten cel jej podziemia o pow. 800 m², które – dzięki wysiłkowi wielu darczyńców i donatorów – systematycznie zmierzają do finalnego przeznaczenia, zgodnie z założonymi celami, jakie stawia sobie Fundacja „Solidarni” i realizowanymi przez nią zadaniami...

19.01.2023 - Duszpasterstwo Ludzi Pracy zaprasza

Po pandemicznych przerwach Duszpasterstwo Ludzi Pracy Diecezji Rzeszowskiej zaprasza każdego 19 dnia miesiąca do kościoła bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Solidarności w Rzeszowie na Mszę świętą oraz nowennę przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Bezpośrednio po Mszy świętej odbędzie się konferencja, poświęcona współczesnym procesom globalnym, problemom i wyzwaniom społecznym, na które przed laty zwracał uwagę bł. Męczennik ks. Jerzy Popiełuszko - patron ludzi pracy i naszej parafii. W czwartek, 19 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 Mszy św. przewodniczył będzie i konferencję wygłosi ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec z Wydziału Teologii Uniwersytetu Opolskiego...

13.12.2022 - Dofinansowanie Centrum Edukacji Międzypokoleniowej przez MEiN

Dzisiaj podpisaliśmy umowę z MEiN w ramach konkursu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". Przedmiotem umowy jest dostosowanie naszego obiektu do funkcjonowania poprzez wykonanie elewacji z ociepleniem, na którą otrzymaliśmy 500 tyś zł. Prace te są technologicznie związane z wykończeniem wnętrz naszego centrum (800m2), które się mieści w przyziemiach budynku kościoła. Wizualizację prezentujemy poniżej. Po zakończeniu adaptacji, z projektu korzystać będą dzieci, młodzież oraz seniorzy...

Strony