Dofinansowanie Centrum Edukacji Międzypokoleniowej przez MEiN

wtorek, 13 Grudzień 2022

Dzisiaj podpisaliśmy umowę z MEiN w ramach konkursu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". Przedmiotem umowy jest dostosowanie naszego obiektu do funkcjonowania poprzez wykonanie elewacji z ociepleniem, na którą otrzymaliśmy 500 tyś zł. Prace te są technologicznie związane z wykończeniem wnętrz naszego centrum (800m2), które się mieści w przyziemiach budynku kościoła. Wizualizację prezentujemy poniżej. Po zakończeniu adaptacji, z projektu korzystać będą dzieci, młodzież oraz seniorzy. Choć proces rejestracji fundacji był długi i żmudny, jednocześnie pracowaliśmy nad przygotowaniem wniosku i dzięki Bogu zdążyliśmy na czas. Przyznana kwota dotacji dotyczy naszego centrum a nie całego budynku kościoła.

Wizualizacja Centrum Edukacji Międzypokoleniowej


Wizualizacja


Wizualizacja Centrum Edukacji Międzypokoleniowej

Wizualizacja Centrum Edukacji Międzypokoleniowej

Wizualizacja Centrum Edukacji Międzypokoleniowej

Wizualizacja Centrum Edukacji Międzypokoleniowej

Wizualizacja Centrum Edukacji Międzypokoleniowej

Wizualizacja Centrum Edukacji Międzypokoleniowej