Pomoc charytatywno-humanitarna a ofiary wojny - relacja z konferencji

poniedziałek, 20 luty 2023

Rzeszów, 19 lutego 2023 r.

W ramach działalności Centrum Edukacji Międzypokoleniowej Fundacji „Solidarni” im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie w dniu 19 lutego 2023 r. odbył się drugi wykład z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej. Prelegentem był Ks. Prof. ucz. dr hab. Janusz Mierzwa z Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, który w swoim całodniowym wystąpieniu zwracał uwagę słuchaczy na rolę i znaczenie wartości chrześcijańskich, które przez wieki kształtowały Polaków do gotowości niesienia pomocy ofiarom różnych kataklizmów, a zwłaszcza uchodźcom i ofiarom wojennym.

Wykład pt. „Pomoc charytatywno-humanitarna a ofiary wojny” został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich, realizowanej podczas wszystkich Mszy św. (zgodnie z niedzielnym porządkiem nabożeństw), Prelegent zwrócił uwagę na historyczny, społeczny i religijny kontekst internalizacji wartości chrześcijańskich w zbiorowej tożsamości Narodu polskiego. Przekrojowe spojrzenie na historię i dzieje Polaków, na ich wybitnych twórców kultury narodowej i społecznej (J. Słowacki, M. Konopnicka) oraz największych przedstawicieli z rodu Polaków (św. Jan Paweł II, bł. kard. S. Wyszyński, bł. Ks. J. Popiełuszko) Prelegent w interesujący sposób wskazał słuchaczom źródło i istotę pomocy charytatywnej oraz humanitarnej, chociażby tak ochoczo okazywanej uchodźcom wojennym z Ukrainy po 24.02.2022 r. Ks. Profesor często zwracał uwagę na istotną rolę modlitwy św. Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa z 2.06.1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi…”, aby w aktualnej rzeczywistości społecznej stwierdzić: „I tak się stało! Jako Naród Maryi pozytywnie zdaliśmy egzamin z dziejowego bierzmowania ochrzczonych. Gdy bowiem odwieczny wróg Boga zapuścił swoje śmiercionośne sierpy żniwne na Pańskich łanach za wschodnią granicą – nie czekając na czyjeś nakazy – otwarliśmy drzwi serc i domów naszych dla uciekinierów i ofiar wojennych. To Duch Święty, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, umocnił w nas swoje dary: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Bo polskość – to stan duszy, to duchowość…”.

W blisko półgodzinnym wystąpieniu Ks. Profesora uczestniczyło w nim łącznie ok. 1 tys. osób. Natomiast po Mszy św. o godz. 17.00 rozpoczęła się druga część wykładu na temat próby ujęcia różnic pomiędzy pomocą charytatywną a humanitarną, świadczoną ofiarom różnych kataklizmów, w tym ofiarom wojny. Uczestniczyło w niej znacznie mniej słuchaczy, z uwagi na zimne warunki, panujące w budynku kościoła parafialnego (ok. +5°C), w podziemiach którego będzie mieścić się w przyszłości Centrum Edukacji Międzypokoleniowej, któremu Prelegent poświęcił swoją końcową część wystąpienia.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze fragmenty z prezentacji wykładu wraz z dokumentacją fotograficzną.